Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11 Giveaway
$ 29.99
ΕΛΗΞΕ

Giveaway of the day — SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11

Experience the next level of screen recording excellence.
$ 29.99 ΕΛΗΞΕ
Αξιολόγηση Χρηστών: 12 Σχολιάστε

SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11 ήταν διαθέσιμο ως προσφορά στις 3 Οκτωβρίου 2023!

Σήμερα Giveaway of the Day
$9.99 / month
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα
Αξιόπιστη λύση προστασίας δεδομένων και αποκατάστασης καταστροφών.

Experience the next level of screen recording excellence with SoftOrbits Screen Recorder! Are you tired of struggling with subpar screen capture solutions? Look no further. SoftOrbits brings you a comprehensive screen recording tool that's perfect for professionals, educators, gamers, and anyone who needs to capture and share their screen content effortlessly.

Key Features:

1. Exceptional Quality: SoftOrbits Screen Recorder is your guarantee of top-notch video and audio quality. Say goodbye to pixelation and audio issues; your recordings will be crisp and clear.
2. User-Friendly Interface: We've designed our software with simplicity in mind. No matter your level of expertise, you'll find our intuitive interface a breeze to navigate. Start recording like a pro in no time!
3. Customizable Settings: Tailor your recordings to your exact specifications. Choose specific screen areas, adjust frame rates, fine-tune audio settings, and more to create the perfect recording.
4. Webcam Overlay: Add a personal touch to your recordings by including your webcam feed. Ideal for video tutorials, vlogs, and video conferencing, this feature lets you connect with your audience on a deeper level.
5. Annotation Tools: Highlight, draw, or add text to your recordings in real-time. Emphasize key points and provide clear instructions with these built-in annotation tools.
6. Lightweight and Efficient: Our software runs seamlessly on your computer without causing performance issues. Even on less powerful systems, you'll enjoy smooth and efficient recording.


The current text is the result of machine translation. You can help us improve it.

Προαπαιτούμενα:

Windows 11

Εκδότης:

SoftOrbits

Σελίδα:

https://www.softorbits.net/screen-recorder/

Μέγεθος Αρχείου:

1.17 MB

Licence details:

6 months

Τιμή:

$ 29.99

GIVEAWAY download basket

Developed by MPCSTAR
Developed by Web Solution Mart
Developed by Head Document Tool Software, Inc.
Developed by Tomasen

Σχόλια σχετικά με το SoftOrbits Screen Recorder for Windows 11

Thank you for voting!
Please add a comment explaining the reason behind your vote.

Προσφορές για iPhone »

Resize Picture Giveaway
Quickly resize and compress multiple photos at once to save your device storage.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
HibiDo Pro: Todo Calendar Note Giveaway
HibiDo is a powerful to-do, task management, calendar and note organizer app.
$2.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Memorize: CSAT Vocabulary Giveaway
CSAT vocabulary flashcards picked by experts.
$4.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
7 Minute TV Workout Giveaway
Take a break for 7 minutes and be fit. No equipment required!
$1.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Memorize: Learn Korean Words Giveaway
An AI-based study App for learning and memorizing Korean & TOPIK vocabulary.
$4.99 ➞ Δωρεάν σήμερα

Προσφορές για Android »

X Back - Icon Pack Giveaway
X Back - Icon Pack.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Diamond - Icon Pack Giveaway
A custom Android icon pack.
$1.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Upcakes - Icon Pack Giveaway
Upcakes - Icon Pack.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Supernova Icon Pack Giveaway
Supernova Icon Pack.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Bulbs - A game of lights Giveaway
Test your memory and boost your brain's power with this simple and addictive game.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα